โครงการสร้างเสริมสุขภาพสูงวัยอย่างยั่งยืน

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน อังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง

มอบหมายให้ นายแวมะเซ็ง ยาการียา รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

"โครงการสร้างเสริมสุขภาพสูงวัยอย่างยั่งยืน"

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ณ ศูนย์กีรออาตีอำเภอแว้ง