งานมหกรรมตาดีกาอำเภอแว้ง ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน เสาร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ร่วมงานมหกรรมตาดีกาอำเภอแว้ง
ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนรอมาเนีย อำเภอแว้ง จังหวัด นราธิวาส