กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนภายใน"เวียงเกมส์"

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายแวมะเซ็ง ยาการียา รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนภายใน"เวียงเกมส์" ๒๐๒๔
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม