โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน จันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ร่วม
โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปี ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง