โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน อังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อม คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล งานสวัสดิการฯ และ คณะกรรมการชุมชน ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง