ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน จันทร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายจีรพงษ์ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการกองช่าง
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการสำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง