ทอดผ้าป่า

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน อาทิตย์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น.
นางวินัยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล
และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแว้งร่วมทอดผ้าป่า
ณ วัดเขาเข็มทอง