ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน ศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด งานสวัสดิการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลแว้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล