ศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ทางเทศบาลตำบลแว้งให้การต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรือเสาะที่มาศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแว้ง
ณ เทศบาลตำบลแว้ง