เลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนบาโงอาเต็ง ณ บาลาเซาะห์บาโงอาเต็ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน จันทร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแว้งดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนบาโงอาเต็ง ณ บาลาเซาะห์บาโงอาเต็ง