เลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนกำปงบารู ณ มัสยิดนูรุลยากีน

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน จันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแว้งดำเนินการ
เลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนกำปงบารู ณ มัสยิดนูรุลยากีน