สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ด้วยในห้วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี พื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีการเกิดไฟไหม้ป่า ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละอองขนวดเล็ก (PM2.5) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงจำเป็นเข้มงวดเรื่องการเผาทุกชนิด ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง