สานสัมพันธ์ วันรายออีดิลฟิตรี

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

ประมวลภาพกิจกรรม"สานสัมพันธ์ วันรายออีดิลฟิตรี" วันศุกร์ ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 20.00 น. ณ บริเวณสวน waeng in love (ศาลามหาราช) เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส