เลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนละหาร ณ บาลาเซาะห์ตักวา

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน พุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแว้งดำเนิน
การเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนละหาร ณ บาลาเซาะห์ตักวา