ประชุมเปิดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน อังคาร ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองฯ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และเจ้าพนักงานพัสดุ ประชุมเปิดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง