เคารพธงชาติวันจันทร์

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน จันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ กองการศึกษาร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง