เคารพธงชาติ

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน จันทร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายสุเทพ ดาซามิ หัวหน้าสำนักปลัด
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง