โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ (อปท.อ.แว้ง คัพ) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน ศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ (อปท.อ.แว้ง คัพ) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล