สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน พุธ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง
มอบหมายให้ นายแวมะเซ็ง ยาการียา รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ หอประชุมอำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
 
 
 
 
 
 
 
 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง