สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด กองการศึกษา ประธานชุมชน และตัวแทนของแต่ละชุมชน ร่วมประชุมซักซ้อมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง