สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน พุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ผู้อำนวยการกอง พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง