สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน พุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาล
พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ผู้อำนวยการกอง และนักทรัพยากรบุคคล
ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลฯ
(ครั้งที่๑) ประจำปี ๒๕๖๗
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง