สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน จันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลแว้ง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ทุกคนต้องหวงแหนและรักษาไว้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง