สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน อังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย นางซัลมา อารง ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การเคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๒๖ ราย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง โดยคณะจากกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง