สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน ศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เลขานุการฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด งานสวัสดิการฯ ร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง