สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน เสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลแว้ง ร่วมกับ อำเภอแว้ง จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี โดยมี นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง