สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน ศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อม ด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจ นมโรงเรียน ในเรื่องของการตรวจคุณภาพ/การเก็บ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง2แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลแว้ง และโรงเรียนบ้านแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง