ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

           วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30น.สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแว้งเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลแว้ง โดยมีนายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้งและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด กองสวัสดิการเทศบาลตำบลแว้ง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และมีการจับฉลากของขวัญจากคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขกับสมาชิกกองทุนฯ #ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกๆท่าน