สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

          วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้งพร้อมด้วยนายแวมะเซ็ง ยาการียา รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักป้องกันฯ และพนักงานป้องกัน มอบสีสำหรับทาฟุตบาทให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแว้ง โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง และเจ้าหน้าที่ปกครอง อ.แว้ง เป็นผู้รับมอบ และมีการทาสีฟุตบาทร่วมกันกับสมาชิกอาสารักษาดินแดน อ.แว้ง ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง