ประชุมเชิงปฏิบัติการและรับเกียรติบัตร ด้านพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) อปท.

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

        วันที่ 31 มกราคม 2566 นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายสวรรค์ สาและ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางยูไลนี สาและ พยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับเกียรติบัตร ด้านพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) อปท. ณ โรงแรมเซาเทิร์น แอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา