สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Monday the 27th - Author: NaiITservice

       วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้ากอง และพนักงานเทศบาล จัดงานตรุษจีน เทศบาลตำบลแว้ง ประจำปี 2566โดยมีนาย รุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้งเป็นประธานเปิดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองและอำนวยอวยพรสร้างความเป็นสิริมงคลในเทศกาลวันตรุษจีน ซึ่งนับเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ตลอดจนเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้แก่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป ณ ศาลามหาราช อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง