สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

            วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) โดยในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนในรุ่นที่ 3 ของโรงเรียนผู้สูงอายุและได้รับเกียรติจาก นายวินิจ เจตมหันต์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองตากใบ เป็นวิทยากรในวันนี้ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง