สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 1st - Author: NaiITservice

วันที่15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรีนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส โดยศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง