เหตุวาตภัย

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน อังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นาย นิทัศน์ แสงดี
นักป้องกันฯออกสำรวจความเสียหายจากวาตภัยให้กับชาวบ้านชุมชนลูโบ๊ะดาลัมเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน