ธนาคารขยะ

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน จันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ ร่วมกิจกรรมธนาคารขยะเทศบาลตำบลแว้ง
โดยดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ โดยจะทำการรับซื้อเดือนละ ๑ ครั้ง
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง