พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง
พร้อมด้วยที่ปรึกษานายก ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ น้ำตกสิรินธร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หมู่ที่ ๕ ตำบล โละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส