กิจกรรมเคารพธงชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน จันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง

พร้อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลแว้ง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง