ประชุมสภาประชาธิปไตย

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน ศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายแวมะเซ็ง ยาการียา รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง
พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด ประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลแว้ง ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง