วันรวมน้ำใจกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน ศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย
ที่ปรึกษานายกฯ ปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ณ หอประชุมอำเภอแว้ง