ทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน ศุกร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ร่วมทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี ๒๕๖๗
ณ วัดเขาเข็มทอง อำเภอแว้ง จังหวัด นราธิวาส