ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน พุธ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยเลขานุการฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าฝ่ายฯและนักป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลแว้ง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง