กบอ.สัญจร

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน ศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กบอ.สัญจร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัด นนราธิวาส