จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญของชาติไทย

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายแวมะเซ็ง ยาการียา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแว้ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญของชาติไทย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ณ วัดนิคมแว้ง หมู่ ๖ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส