การเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนลูโบ๊ะดาลัม ณ มัสยิดเราะมานียะห์

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน จันทร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแว้งดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน
ชุมชนลูโบ๊ะดาลัม ณ มัสยิดเราะมานียะห์