เลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนบูเก๊ะยารง ณ ตาดีกาบูเก๊ะยารง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแว้งดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบูเก๊ะยารง ณ ตาดีกาบูเก๊ะยารง