แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี

 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559   

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลแว้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลแว้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลแว้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                              กลับหน้าหลัก