สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Monday the 14th - Author: NaiITservice

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตร "การค้าขายออนไลน์" ให้กับกลุ่มนักศึกษา กศน.อำเภอแว้ง ณ ห้องประชุมเข็มทอง สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 (War room) ที่ว่าการอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรี ได้ร่วมต้อนรับ ท่านอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและคณะ เนื่องในงานโครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส (อำเภอแว้ง) ณ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอแว้ง" ให้กับนักศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแว้ง ณ ห้องประชุมเข็มทอง สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง