สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 23rd - Author: NaiITservice

ประมวลภาพกิจกรรม"สานสัมพันธ์ วันรายออีดิลฟิตรี" วันศุกร์ ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 20.00 น. ณ บริเวณสวน waeng in love (ศาลามหาราช) เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมละศีลอด ณ บาลาเซาะห์ละหาร ชุมชนละหาร เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอแว้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 12.10 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมละหมาดและมอบเงินอุดหนุุน"โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเอี๊ยะติกาฟ ประจำปี 2561" ณ มัสยิดตาราม เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง