สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 21st - Author: NaiITservice

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ประชุมหารือเตรียมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเข็มทอง สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเอภแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมนราทอง โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สนามที่ว่าการอำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง