สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Monday the 19th - Author: NaiITservice

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรี ได้ร่วมต้อนรับ ท่านอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและคณะ เนื่องในงานโครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส (อำเภอแว้ง) ณ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอแว้ง" ให้กับนักศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแว้ง ณ ห้องประชุมเข็มทอง สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ประชุมหารือเตรียมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเข็มทอง สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเอภแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง