Black Ribbon
สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thursday the 22nd - Author: NaiITservice

วันนี้ (24 มี.ค.59) นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษา ชั้นปีที่6 จากโรงเรียนบ้านแว้งประจำปีการศึกษา 2558

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง