สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Monday the 14th - Author: NaiITservice

วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบให้ นายอัครเดช หะยีแวนอร์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการใช้ภาษาอักฤษ ของนักศึกษา กศน.อำเภอแว้ง ณ ห้องประชุมเข็มทอง สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ร่วมประชุมท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส การจัดทำแผนและการทำงบประมาณ ปี 2563 โดยมี นายก อปท.แว้ง. ผอ.กองช่างและเจ้าที่วิเคราะห์และแผนนโยบาย ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2561 จัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแว้ง (กศน.อำเภอแว้ง) ณ ห้องประชุมเข็มทอง สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในกิจกรรม "ปั่น ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ" ในวันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561 จัดโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง