สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 22nd - Author: NaiITservice

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง และชุมชนบาโงอาเต็ง ได้ร่วมละศิลอด ณ บาลาเซาะบาโงฮาเต็ง เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้งเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ประชุมหารือจัดกิจกรรมฮารีรายอ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี ได้มอบเงินอุดหนุนละศีลอดให้กับมัสยิดและบาลาเซาะ ตาม"โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2561" ในเขตเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง