สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 23rd - Author: NaiITservice

10 คืนสุดท้าย กับภาระกิจเยี่ยมราษฎรตามโครงการเยี่ยมราษฎรในเดือนรอมฎอน นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง รองนายกฯ รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง ได้ร่วมเปิดปอซอกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแว้งเพื่อเชื่อมสัมพันธ์สร้างศรัทธาให้กับชาวแว้งทุกท่านตามโครงการเยี่ยมราษฎรในเดือนรอมฎอน

วันนี้(26/5/59) นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมสันนิบาติฯ ครั้งที่34 (ครั้งที่2ประจำปี2559) ณ ห้องประชุมมหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง